Transportbestämmelser

Vi på HAK Transport AB använder oss av följande Transportbestämmelser:Godset skall vara transportmässigt förpackat och märkt.

Fraktsedel skall vara korrekt ifylld av avsändaren med uppgifter om avsändare, mottagere, faktureringsadress, referenser, antal kolli och vikt.

Vid efterkrav skall alltid avsändaren betala frakt och efterkravsavgift.

Anmälan om skadat gods skall göras genast  vid mottagandet, vid synliga fel , och anmärkas på fraktsedeln. Annars skriftligt inom 7 dagar.

Anmälan om saknat gods skall göras inom 7 dagar.

Maxersättning för ej infriat transportlöfte är begränsat till 3000kr. Det skall alltid ha föregotts av en anmälan till HAK Transport AB där vi ges möjlighet att infria transportlöftet med ex. budningsleverens.

Prislistan är ej att anses som transportlöfte.

HAK Transport AB följer Alltrans 2007.

Fakturering från HAK Transport AB sker 2 ggr per månad och vi tillämpar 20 dagars kredit tid. Dröjsmålsränta är ref. ränta + 8%. Påminnelseavgift 40kr.

Kontakt

Våra bilar

(c)2007 HAK Transport